Stichting Oogappel

 

Stichting Oogappel is een zelfstandige vrouwenorganisatie in Amsterdam-Slotervaart dat beheerd wordt door jonge vrouwelijke vrijwilligers. De Stichting houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van laagdrempelige activiteiten voor de vrouwen met een etnische achtergrond. Dit komt ten goede aan kwetsbare vrouwen, sociaal geïsoleerde vrouwen en jonge meiden, hun gemeenschap en de Nederlandse samenleving.  

 

In Amsterdam Slotervaart hebben zich de laatste jaren vele problemen opgehoopt.  Dit heeft een grote impact op etnische vrouwen van alle generaties en is tevens een negatieve weerspiegeling naar de samenleving toe. We hebben geconstateerd dat de vrouwen in de buurt behoefte hebben aan een veilige, geborgen plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten. Met dit initiatief willen wij de drempel zo laag mogelijk maken waardoor de vrouwen actief kunnen meedoen met de buurt. Hiermee kunnen wij bruggen bouwen, participatie bevorderen en de negatieve spiraal doorbreken. Stichting Oogappel zorgt voor verlichting en kleur in de wijk.  

 

Doel

 

Stichting Oogappel heeft ten doel het bevorderen van de integratie en maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid van vrouwen met een etnische achtergrond, alles in de ruimste zin des woords.  De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:  Het organiseren van culturele, educatieve en sociale activiteiten voor alle vrouwen ongeacht hun achtergrond en daar aan gerelateerde activiteiten voor kinderen.  

 

 

Missie 

 

 

  • Individuele begeleiding door vertrouwenspersonen. 

  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren.  

  • Voorlichting geven in het kader van empowerment.  

  • Activering, betrokkenheid ontwikkelen. 

  • Kwetsbare onderwerpen in de gemeenschap ter sprake    

  • Ouderparticipatie op school.